vietnamese Tiếng Việt english English
Hôm nay:
Tin mới đăng:

Vạch mặt chiêu trò thu gom đỉa của thương lái Trung Quốc

Không ai biết thương lái Trung Quốc mua đỉa để làm gì. Có người nói để làm thuốc, có người nói để làm giấy, thậm chí có người nói là làm xúc xích.